სერვისები

სერვერები

სერვერი არის ტექნიკური მოწყობილობა, რომელიც აღჭურვილია პროგრამული უზრუნველყოფით, რომელიც ასრულებს დანიშნულ დავალებებს ელექტრონული მოწყობილობების ჯგუფისთვის, რომლებიც გაერთიანებულია მასთან ერთ ქსელში. სერვერის მთავარია უპირატესობაა ის, რომ მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ადგილიდან ჰქონდეს მონაცემებთან წვდომა. კოლოკაცია წარმოადგენს ფიზიკური სერვერის განთავსებას სპეციალურად  მომზადებულ  დატა ცენტრში. სერვერის ფიზიკურად განთავსების გარდა კოლოკაციის მომსახურებებში შედის: •    მაღალი სიჩქარის ინტერნეტ არხთან მიერთება •    უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი •    კლიმატ კონტროლის, ბეკაპის სისტემები •    24 – საათიანი  მომსახურება •    დაზიანებათა ოპერატიული აღმოფხვრა და სხვა კოლოკაცია და გამოყოფილი სერვერი, როგორც წესი გამიზნულია სასერვერო პროექტებისათვის, რომლებსაც ჰყავთ მომხმარებელთა დიდი რაოდენობა, სჭირდებათ გამოთვლითი სიმძლავრეები, დიდი პროცესორული დრო და დიდი ტრაფიკი. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ გამოყოფილი ფიზიკური სერვერის შემთხვევაში მომხმარებლებს აქვთ საშუალება სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებისა და სერვერის სრული კონტროლისა. ეს საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ ნებისმიერი სირთულის პროექტი.     სერვერის მართვა/ადმინისტრირება- Cloud Tech დაგეხმარებათ, არა მხოლოდ ოპტიმალური სერვერის შერჩევაში, არამედ მის შემდგომ გამართვასა და კონფიგურირებასაც უზრუნველყოფს. მომსახურებაში შედის: სერვერის მონიტორინგი; ბექაფირება; საბუღალტრო პროგრამების დარეზერვება 24 საათში ერთხელ; წარმადობის მონიტორინგი; ტექნიკური მონიტორინგი; სხვადასხვა პრევენციული სამუშაოების ჩატარება; პრობლემების აღმოფხვრა; 24/7-ზე ონლაინ მონიტორინგის სერვისი;
სრულად ნახვა...

IP ტელეფონია

ზარების მარშრუტიზაცია ინტერაქტიური ავტომოპასუხე (IVR) ზარის მიმღებთა ჯგუფი (Ring Group) ზარის რიგში ჩაყენება (Call Queue) ინტერკომი / ფეიჯინგი მონიტორინგის ფუნქციები (Spy Functions) ზარების ავტომატური ჩაწერა (call recording) ბილინგის მოდული სასტუმროს მოდული   ზარების მარშრუტიზაცია მარშრუტიზაცია შესაძლებლობას იძლევა მართოთ შემომავალი და გამავალი ზარები, თქვენი საჭიროებებისა და სამუშაო გრაფიკიდან გამომდინარე.  მარშრუტიზაცია შეიძლება გაკეთდეს დროის (სამუშაო საათების, შესვენების, არასამუშაო საათების და დღეების, ასევე ოფიციალური დასვენების დღეების), ზარის ავტორის ან ადრესატის (აკრეფილი ნომერი, ინდექსი) მიხედვით. ინტერაქტიური ავტომოპასუხე (IVR) შემომავალი ზარისას ავტომოპასუხე უკრავს ჩაწერილ ხმას, მაგალითად: “მოგესალმებათ კომპანია ინტელკომ ჯგუფი, გაყიდვების განყოფილებასთან დასაკავშირებლად აკრიფეთ 1, ტექნიკურ განყოფილებასთან დასაკავშირებლად 2 ან დაელოდეთ ოპერატორს”.  ზარის ავტორის მიერ ზემოთ მითითებული ციფრების აკრეფვის შემდეგ, სისტემა მას გადაამისამართებს შესაბამის შიდა ნომერზე ან ზარის მიმღებთა ჯგუფზე. ზარის მიმღებთა ჯუფი (Ring Group) ზარის მიმღებთა ჯგუფების შექმნის შემთხვევაში შესაძლებლობა გეძლევათ, შემომავალი ზარისას:  1. ერთდროულად დაირეკოს ამ ჯგუფის ყველა წევრის ტელეფონზე. პასუხს გასცემს ის, ვინც პირველი აიღეს ყურმილს.  2. წინასწარ განსაზღვრული თანმიმდევრობით დაირეკოს ამ ჯგუფის წევრთა ტელეფონებზე. შემომავალი ზარისას ირეკება ჯგუფის პირველი წევრის ტელეფონზე და თუ ის დაკავებულია ან გარკვეული დროის განმავლობაში არ პასუხობს, მხოლოდ ამის შემდეგ დაირეკება ჯგუფის მეორე წევრის ტელეფონზე და ა.შ.   ზარის რიგში ჩაყენება (Call Queue) ზარის რიგში ჩაყენების ფუნქცია, როგორც წესი გამოიყენება ქოლ–ცენტრების მიერ.  ზარის ავტორი დგება რიგში, როდესაც ყველა ოპერატორი დაკავებულია.  MyPBX შესაძლებლობას გაძლევთ:  1. რიგში დგომისას მომხმარებელს მოასმენინოთ მუსიკა. 2. წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით შეატყობინოთ მისი რიგის ნომერი და ოპერატორის სავარაუდო განთავისუფლების დრო. 3. ასევე პერიოდულად მოასმენინოთ სარეკლამო ან სხვა ხასიათის განცხადებები.  MyPBX –ის საშუალებით ასევე შესაძლებელია შემომავალი ზარების თავისუფალ ოპერატორებზე გადანაწილების სტრატეგიის განსაზღვრა:  1. დაირეკოს იმ ოპერატორის ტელეფონზე, რომელთანაც ბოლო საუბრის დამთავრებიდან გავიდა ყველაზე მეტი დრო.  2. დაირეკოს იმ ოპერატორის ტელეფონზე, რომელთანაც ბოლო ზარის შესვლიდან გავიდა ყველაზე მეტი დრო.  3. დაირეკოს იმ ოპერატორის ტელეფონზე, რომელმაც ყველაზე ნაკლებ ზარს უპასუხა.  4. დაირეკოს ყველა ოპერატორთან, სანამ რომელიმე უპასუხებს.  5. ოპერატორის შერჩევა მოხდეს შემთხვევითობის პრინციპით. ინტერკომი / ფეიჯინგი ინტერკომი შესაძლებლობას იძლევა, სწრაფად დაუკავშირდეთ ოპერატორს ან მდივანს ოფისის შიგნით. სიმბოლოთა სპეციალური კომბინაციის და შემდგომ შიდა ნომერის აკრეფის შემდეგ, ადრესატის ტელეფონი ავტომატურად უპასუხებს თქვენს ზარს და ჩაირთვება ხმამაღლა მოლაპარაკე. ფეიჯინგი გამოიყენება ტელეფონის საშუალებით განცხადების გაკეთებისთვის, რომელიც გათვლილია ყველა მომხმარებლისთვის ან მათი გარკვეული ჯგუფისთვის. განცხადების გაკეთებისას მომხმარებელთა ტელეფონებზე ზარი არ რეკავს და ავტომატურად ირთვება ხმამაღლა მოლაპარაკე.  ფეიჯინგს გააჩნია ცალმხრივი და ორმხრივი რეჟიმები. პირველ შემთხვევაში მომხმარებლებს მხოლოდ განცხადების მოსმენის საშუალება გააჩნიათ, ხოლო მეორე შემთხვევაში პასუხის გაცემის შესაძლებლობაც.   მონიტორინგის ფუნქციები (Spy Functions) აღნიშნული ფუნქცია საშუალებას იძლევა ერთი შიდა ნომრიდან მონიტორინგი გაუწიოთ სხვა შიდა ნომრის სატელეფონო საუბარს.  MyPBX –ს გააჩნია მონიტორინგის სამი რეჟიმი:  1. სტანდარტული რეჟიმი (Normal Spy) – ამ დროს მხოლოდ სატელეფონო საუბრის მოსმენა შეგიძლიათ.  2. კარნახის რეჟიმი (Whisper Spy) – ამ დროს შეგიძლიათ მოისმინოთ სატელეფონიო საუბარი და ამავდროულად ელაპარაკოთ იმ მხარეს, რომელსაც მონიტორინგს უწევთ.  3. წამყვანის რეჟიმი (Barge Spy) – ამ დროს შეგიძლიათ მოისმინოთ სატელეფონო საუბარი და ამავდროულად ელაპარაკოთ ორივე მხარეს.  მონიტორინგის განსახორციელებლად საჭიროა მოახდინოთ სატელეფონო სადგურის კონფიგურაცია:  1. შიდა ნომერს მიანიჭოთ სხვათა მონიტორინგის გაწევის უფლება, ნებადართული რეჟიმების მითითებით.  2. მონიტორინგისთვის გამიზნულ შიდა ნომრებს ჩაურთოთ "ექვემდებარება მონიტორინგს".  მონიტორინგის საჭიროების წარმოქმნის შემთხვევაში უნდა აკრიფოთ მონიტორინგის შესაბამისი რეჟიმისთვის განკუთვნილი სიმბოლოთა კომბინაცია და შემდეგ მონიტორინგს დაქვემდებარებული შიდა ნომერი. ზარების ავტომატური ჩაწერა (call recording) MyPBX-ში ზარების ავტომატური ჩანაწერების შენახვა შესაძლებელია შიდა ან გარე მყარ დისკზე (დამოკიდებულია მოდელზე). მისი საშუალებით შეგიძლიათ აწარმოოთ მონიტორინგი როგორც შემომავალ ზარებზე, ასევე გამავალ ზარებზეც. ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი მოძებნოთ და მოისმინოთ ჩანაწერი, ზარის ავტორის, ზარის ადრესატის და დროის მიხედვით. ბილინგის მოდული ბილინგის მოდული უზრუნველყოფს MyPBX სატელეფონო სადგურის მიერ განხორცილებული / მიღებული ზარების აღრიცხვასა და მონიტორინგს. მისი მეშვეობით ასევე შესაძლებელია ტარიფების დადგენა განხორციელებულ ზარებზე, როგორც წინასწარი, ასევე შემდგომი გადახდის პრინციპით. ბილინგის მოდული შესაძლებლობას იძლევა, გააკონტროლოთ სატელეფონო ზარები და მოახდინოთ სატელეფონო დანახარჯების ოპტიმიზაცია. ფუნქციონალური შესაძლებობები  ანგარიშების მართვა და ბილინგი რეალურ დროში შიდა ნომრებისთვის შეზღუდვების დაწესება ზარების განხორციელებაზე ზარების ტარიფიკაცია: შიდა ნომრის, დროის, ზარის ხანგრძლივობის და ტიპის (ადგილობრივი და საერთაშორისო, ქალაქის ნომერზე და მობილურზე განხორციელებული) მიხედვით ზარების ლიმიტირება განხორციელებული ზარების ღირებულების მიხედვით ზარების მარშრუტიზაცია სატელეფონო დანახარჯების შემცირების მიზნით. ზარების დეტალური სტატისტიკა სასტუმროს მოდული აღნიშნული მოდული წარმოადგენს პროგრამულ დამატებას MyPBX სატელეფონო სადგურებისთვის და შემუშავებული იქნა, მცირე და საშუალო სასტუმროების მზარდი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით.  მისი გააქტიურება მოითხოვს მხოლოდ შესაბამისი ლიცენზიის შეძენას, რის შემდეგაც თქვენ იღებთ კომპლექსურ გადაწყვეტას, სატელეფონო სადგურისთვის დამახასიათებელი და სასტუმროს მენეჯმენტისთვის საჭირო ფართო ფუქნციონალური შესაძლებლობით.  სასტუმროს მოდულის გამოყენებით შესაძლებელია ნომრების დაჯავშნა, სტუმართა "check-in" და "check-out", ნომრის სტატუსის შემოწმება, მინი-ბარის აღრიცხვა და სხვა ყოველდღიური ამოცანების გადაწყვეტა.  ფუნქციონალური შესაძლებობები    "Check-in" "Check-out" ნომრის დაჯავშნა ნომრების დაჯგუფება ნომრების სტატუსების შემოწმება და შეცვლა სტატუსის "არ შემაწუხო" დაყენება სატელეფონო ზარით გაღვიძების განრიგის შედგენა მინი ბარის აღრიცხვა ტარიფების დადგენა ნომრებიდან განხორციელებულ ზარებზე ნომრებს შორის ზარების განხორციელება სტატუსის "ნომერი საჭიროებს დალაგებას" დაყენება მომხმარებელთა სია მომხმარებელთა ბილინგი
სრულად ნახვა...

SMS სერვისი

სარეკლამო/მარკეტინგული SMS შეტყობინება მიზნობრივი სმს რეკლამა - სმს-რეკლამის გაგზავნა "CLOUD SMS ჯგუფის “ არსებულ ბაზაზე, რომელიც მოიცავს სამივე GSM ოპერატორის ნომრებს. სარეკლამო სმს შეტყობინებების გაგზავნა შეგიძლიათ ასაკის, სქესის ან გეოლოკაციის გათვალისწინებით. რეკლამას მიიღებენ მხოლოდ ის აბონენტები, რომლებიც შეესაბამებიან შერჩეულ პარამეტრებს; აცნობეთ ახალ აუდიტორიას თქვენი პროდუქის/მომსახურების შესახებ და მიიზიდეთ ახალი მომხმარებლები; გაუგზავნეთ აქტუალური შეთავაზებები მომხმარებლებს სხვადასხვა თარჯეთინგ-პარამეტრებით. სმს შეტყობინებების გაგზავნა თქვენი მომხმარებლის მომენტალური ინფორმირებისთვის გამოიყენეთ სმს-პანელი, დედამიწის ნებისმიერი წერტილიდან სადაც არის ინტერნეტი. სმს-პანელის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი მოწყობილობიდან: კომპიუტერი, პლანშეტი, მობილური ტელეფონი. სმს პანელიდან შეგიძლიათ: გაგზავნოთ შეტყობინებები, როგორც ერთჯერადად ასევე დაგეგმოთ მრავალჯერადი, პერიოდული გაგზავნა; დაგეგმოთ დაგზავნები წინასწარ ნებისმიერი რაოდენობით; აწარმოოთ და დაახარისხოთ თქვენი მომხმარებლების მონაცემები, კონტაქტ-ჯგუფები; დაგეგმოთ ნებისმიერი ინდივიდუალური შეტყობინება წინასწარ და გაგზავნოთ ავტომატურ რეჟიმში (მაგ: დაბადების დღის მილოცვა); შეიძინოთ სმს-ების სასურველი რაოდენობა, რომელიც აისახება თქვენს ბალანსზე მომენტალურად; აკონტრტოლოთ და თვალი ადევნოთ მიმდინარე დაგზავნებს; აკონტრტოლოთ დაგზავნების არქივი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ გაგზავნილი შეტყობინებების რეპორტი/სტატუსები, და სრული ინფორმაცია გაგზავნილი შეტყობინებების შესახებ; გაგზავნოთ შეტყობინებები როგორც ლათინური, ასევე ქართული ფონტით (შრიფტით); განახორციელოთ როგორც სარეკლამო, ასევე საინფორმაციო გაგზავნა; ისარგებლოთ სისტემაში მითითებული ამოსარეგისტრირებელი კოდით - უარი სმს-ის მიღებაზე; დაამატოთ ბრენდსახელები. შეტყობინებების გაგზავნა საკუთარი სისტემიდან SMS API სერვისით კომპანიის ძირითადი მიმართულებაა მობილური მარკეტინგი, მათ შორისაა SMS API. პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელებმა სათანადოდ შეაფასეს შესაძლებლობები, რასაც იძლვა სმს დაგზავნა API ინტერფეისი. ის მაქსიმალურად მოიცავს მიზნობრივ აუდიტორიას, დროის ეკონომიას და მინიმალურ ტარიფებს. SMS API შესაძლებლობას იძლევა მიუერთოთ თქვენს ინტერნეტ პროექტს, რომლიდანაც ხორციელდება მასიური ან ცალკეული სმს შეტყობინების გაგზავნა. სმს გაგზავნა ჩვენი API სერვისის მეშვეობით იძლევა შეუზღუდავ შესაძლებლობებს ახალი კლიენტების მოსაზიდად. SMS API-ს დახმარებით თქვენი კლიენტები ოპერატიულად იქნებიან ინფორმირებული ყველა სიახლის და სააქციო შეთავაზებების შესახებ. SMS API გაძლევთ შესაძლებლობას გააგზავნოთ შეტყობინებები თქვენი საიტიდან და სერვისიდან HTTP/HTTPS პროტოკოლის მეშვეობით. სხვადასხვა პროგრამირების ენაზე დაწერილი ბიბლიოთეკები მიუერთეთ თქვენს პროექტს და გააგზავნეთ სმს ერთი ბრძანებით.
სრულად ნახვა...

რიგის მართვის სისტემა

 რიგის მართვის სისტემა მაქსიმალურად არის ადაპტირებული მომხმარებლის მოთხოვნებზე და ზრუნავს კომფორტული გარემოს შექმნაზე. ნებისმიერ დაწესებულებაში მარტივად და შეუფერხებლად მოაწესრიგოს მომხმარებელთა რიგები.ორგანიზაციას მიაწოდოს ინფორმაცია მომხმარებელთა რიგების დატვირთულობის შესახებ, დროის სხვადასხვა მონაკვეთისა და ოპერატორის მიხედვით.   ზოგადი აღწერილობა    დაწესებულების შესასვლელში ან მომხმარებელთა მოსაცდელ დარბაზში განთავსებულია მთავარი კონსოლი, რომელიც წარმოადგენს მოწყობილობას სენსორული ეკრანით და ბილეთის პრინტერით. სენსორულ ეკრანზე მოცემულია ღილაკები სხვადასხვა დასახელებებით, ცალკეულ ღილაკზე თითის დაჭერით მომხმარებელი ავტომატურად იკავებს მომხმარებელთა რიგში ელექტრონულ ადგილს, პრინტერის მეშვეობით იბეჭდება ბილეთი რომელზეც მითითებულია რიგის ნომერი, თარიღი დაწესებულების სახელი და ა.შ. ვიზიტორთა მიღების ცალკეულ სეგმენტებში განთავსებულია პერსონალური კომპიუტერი ან გამოძახების ტერმინალი , რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება რიგში მდგომის გამოძახება.
სრულად ნახვა...

კომპიუტერული ქსელი

გთავაზობთ ქსელის მოწყობის კომპლექსურ მომსახურებას ნებისმიერი სექტორისთვის, რაც მოიცავს:   კლიენტის საჭიროებისა და მოთხოვნის განსაზღვრას არსებული ქსელური მდგომარეობის შეფასებას კლიენტთან კონსულტაციას და პროექტის შედგენას ინსტალაცია/კონფიგურაციას პროექტის შესრულების შემდგომ მონიტორინგს და მხარდაჭერას მოწყობას უკაბელო და კაბელიანი სისტემებით Wi-Fi ქსელის გამართვას სასტუმროების და ოფისებისთვის ქსელის კონფიგურაციას   ჩვენ გადაჭრით ქსელის მოწყობის და კიბერუსაფრთხოების პრობლემებს.   ჩვენ გთავაზობთ:   კაბელიანი და Wi-Fi ქსელის დაპროექტება, ინსტალაცია/კონფიგურაციას როუტერებისა და სვიჩების ინსტალიაცია/კონფიგურაციას VPN ქსელის მოწყობას შემდეგი პროტოკოლების გამოყენებით: IPsec, PPTP, L2TP, GRE, OpenVPN Firewall-ის კონფიგურაციას არხის დარეზერვება და ტრაფიკის დაბალანსებას ასევე,ტრაფიკის ლიმიტირებას და პრიორიტეტის მინიჭებას.
სრულად ნახვა...

ვიდეო მეთვალყურეობა

ნებისმიერი სირთულის ამოცანა, რომელიც თქვენს პროექტზე მუშაობისას შეიძლება წამოიჭრას, ჩვენი პროფესიონალების გუნდი გადაჭრის. CCTV-ის მთავარ სირთულეს წლების წინ წარმოადგენდა მაღალი ხარისხის და რეზოლუციის მკაფიო გამოსახულების მიღება. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ეს პრობლემა გამოსწორდა, მაგრამ გაჩნდა ახალი გამოწვევა ვიდეოკონტენტის ანალიზის სახით, რომელიც ჩვენი დახმარებით მარტივად შეგიძლიათ მოაგვაროთ.  ჩვენ  ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებთან ერთად გთავაზობთ, ვიდეო ანალიტიკის ალგორითმების ფართო სპექტრს:   ხაზის გადაკვეთის დეტექცია ვირტუალურ ზონაში შეღწევის ან დატოვების დეტექცია სახის და ავტომობილის ნომრის ამოცნობა მიტოვებული ან გამქრალი ნივთის დეტექცია და ა.შ.   გარდა ამისა, უნკალური ალგორითმის AcuSense წყალობით, სისტემას შეუძლია მოახდინოს მოძრავი ობიექტების კლასიფიკაცია (ადამიანი/ავტომობილი) რაც მაქსიმალურად ამცირებს ცრუ განგაშების გენერირებას და ზრდის სისტემის ეფექტურობას.
სრულად ნახვა...

სახანძრო უსაფრთხოება

გთავაზობთ, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების და მომსახურების სრულ სპექტრს, რაც მოიცავს:  სახანძრო უსაფრთხოების პროექტირება სახანძრო სიგნალიზაციას და ხანძარქრობის სისტემებს ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას ფასთაკვლევაში მონაწილეობას მოწყობილობების შერჩევას და მიწოდებას მონტაჟს და შემდგომს სერვისს    შენობა-ნაგებობის პროექტის ჩაბარება ხდება, საერთაშორისო სტანდარტის სრული დაცვით
სრულად ნახვა...

დაცვითი სიგნალიზაცია

ტრადიციული და უკაბელო სისტემების კომბინაცია, საშუალებას იძლევა სიგანლიზაციით აღიჭურვოს ობიექტის ისეთი უბნებიც, სადაც შეუძლებელია კომუნიკაციის მიყვანა. სენსორების ფართო არჩევანი საშუალებას მოგცემთ კონკრეტული ლოკაციის შესაბამისად შეარჩიოთ სასურველი დეტექტორი:    მოძრაობის მსხვრევის მაგნიტური კონტაქტი და ა.შ.   აღნიშნულ დეტექტორებში გაერთიანებულია სხვადასხვა ტექნოლოგიები, რაც განაპირობებს სისტემის საიმედოობას. დეტექტორში ინტეგრირებული კამერა საშუალებას იძლვა აპლიკაციის საშუალებით მომენტალურად გადაამოწმოთ მიღებული განგაშები. აპლიკაციის საშუალებით, შესაძლებელია ობიექტი აიყვანოთ ან მოხსნათ დაცვიდან, დისტანციურად გააქტიუროთ სხვადასხვა ფუნქცია. მანქანიდან გადაუსვლელად გააღოთ ავტო-ფარეხის კარი, სახლში მისვლამდე აუწიოთ ჰაერის ტემპერატურას, ჩართოთ განათება და ა.შ. ჩვენი პროდუქცია შუშის მსხვრევის დეტექტორი კვამლის დეტექტორი ვიბრაციის დეტექტორი ტემპერატურის ტენიანობის დეტექტორი წყლის გაჟონვის დეტექტორი მოძრაობის დეტექტორი ჩვენი სერვისი ექსპერტიზა და კონსულტაცია კომპლექსური პროექტების მართვა პროექტირება ტექნიკური დავალების შემუშავება სამონტაჟო და გასამართი სამუშაოები საგარანტიო მომსახურება ტრენინგი და სერტიფიცირება ქსელების მოწყობა მიწოდების სერვისი
სრულად ნახვა...